Webbplatsen www.i-extruder.com ägs av:

ARTLINE INTERNATIONAL SARL
20 Boulevard Eugène Deruelle
LE BRITANNIA, Bât.-B, Våning-5
69003 LYON, FRANKRIKE
503 166 605 RCS LYON
moms: FR86503166605

1. Dataskydd
Användaren av denna webbplats informeras om att de uppgifter som lämnas via formulären på webbplatsen är nödvändiga för att besvara deras förfrågan och är avsedda för ARTLINE INTERNATIONAL SARL, den ansvariga för behandlingen, för administrativ och affärsrelaterad hantering. Vid händelser relaterade till användarens ärende kan en särskild behandling genomföras.

Enligt den franska lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978, om dataskydd, har du rätt att få tillgång till och rätta till dessa uppgifter. För begäran om detta kan du kontakta oss via sidan "Kontakta oss".

2. Upphovsrätt och tillstånd
För allt innehåll på denna webbplats ägs upphovsrätten av ARTLINE INTERNATIONAL SARL. Det är förbjudet att reproducera, lagra, ändra eller överföra något material från våra webbsidor utan vårt skriftliga tillstånd. Förfrågningar om tillstånd ska skickas skriftligen till ovanstående adress.

All annan användning som inte uttryckligen är tillåten eller någon total eller partiell representation av denna webbplats, genom vilket förfarande som helst, är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från ARTLINE INTERNATIONAL SARL och skulle utgöra intrång enligt artiklarna L 355-2 och följande i den franska immaterialrättslagen.

3. Säkerhet
Användare får inte angripa eller försöka angripa säkerhetsåtgärderna på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till:

  1. att använda ett falskt lösenord eller någon annan användares lösenord eller att få åtkomst till data som inte är avsedda för användare eller att få åtkomst till en server eller användarkonto utan behörighet.

  2. att avslöja ett lösenord eller att tillåta tredje part att använda det eller att underlåta att meddela ARTLINE INTERNATIONAL SARL om ett lösenord har komprometterats.

  3. att försöka testa eller bevisa systemets eller nätverkets sårbarheter eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan adekvat tillstånd.

  4. att försöka störa en användares, värdens eller nätverkets tjänst, inklusive men inte begränsat till överbelastning, "flooding", "mail bombing" eller "crashing".

  5. att skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive reklamkampanjer och/eller reklam för produkter eller tjänster.

  6. att förfalska något TCP/IP-paketnamn eller någon del av informationen i en e-post eller en post till en nyhetsgrupp.

  7. att omdirigera eller radera hela eller delar av webbplatsen eller att ändra innehållet på webbplatsen utan vårt specifika skriftliga tillstånd.

4. Allmänna regler
Användare accepterar att använda webbplatsen www.i-extruder.com endast för lagliga ändamål. Det är förbjudet för användare att överföra, distribuera, lagra eller förstöra material som (a) bryter mot tillämplig lag eller regel, (b) på ett sätt som kränker upphovsrätten, patentet, varumärket, företagshemligheten eller andra immateriella rättigheter hos tredje part eller som inte respekterar privatlivet, ryktet eller andra rättigheter som syftar till att skydda personligheten hos tredje part, eller (c) som är förtal, obscen, stötande, hotande, förtal, grov eller avskyvärd.

6. Kakor (cookies)
Vid besök på vår webbplats kommer en permanent "kaka" (en liten textfil) att tilldelas dig och lagras på din dator. Kakor gör det möjligt för oss att identifiera dig när du besöker vår webbplats så att vi kan förbättra och anpassa din upplevelse online.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt dessa kakor, men du kan ta bort dem eller aktivera avvisning av kakor. Eftersom varje webbläsare är annorlunda måste du kontrollera i webbläsarens hjälpavsnitt hur du ändrar inställningarna för kakor. Vissa funktioner på webbplatsen kan dock inte användas om du avvisar installationen av kakor.

7. Överträdelser
ARTLINE INTERNATIONAL SARL förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, avgöra om användningen bryter mot dessa regler och vid överträdelse vidta lämpliga åtgärder enligt vad som anses lämpligt. Missbruk av systemet eller nätverkets säkerhet kan medföra civil- eller straffrättsligt ansvar.

8. Upphörande av användning
ARTLINE INTERNATIONAL SARL kan ta bort eller avbryta en användares åtkomst till hela eller delar av sin webbplats utan föregående meddelande om den misstänker, enligt eget gottfinnande, att användaren har brutit mot dessa regler eller någon annan tillämplig lag eller har skadat intressena för en annan användare.