1. Allmänt
Företaget Artline International har rätt att på alla sätt ändra form, storlek och material på sina produkter, oavsett informationen som anges i sin katalog.

Om försäljningen sker via korrespondens kommer en tidsram att anges under vilken erbjudandet är giltigt. Under denna tidsram kan priserna och tekniska specifikationer i erbjudandet inte ändras. Dessa allmänna försäljningsvillkor styr alla våra försäljningar och har företräde framför andra köpvillkor, med undantag för tydligt specificerade särskilda fall från vår sida.

Varje beställning implicerar implicit och obestridligt fullständigt godkännande av dessa försäljnings- och garantivillkor. Vi har ingen förvaltare bland våra återförsäljare, de är kommersiellt oberoende och ansvarar helt för sina handlingar. Därför ska deras kunder hålla dem ensamt ansvariga för alla åtaganden som dessa återförsäljare kan göra.

2. Priser
Priserna anges i EURO (€) från vårt lager eller butiker och kan ändras utan föregående meddelande. F
raktkostnader är kundens ansvar. Fakturan utfärdas baserat på gällande pris vid leveransdatumet.

3. Betalningsvillkor
Våra produkter säljs alltid kontant och utan rabatt. Vårt huvudkontor kommer att godkänna eventuella beslut om att erbjuda betalningslättnader. Leveranser kan stoppas av oss själva vid frånvaro och/eller försenad betalning.
Böter på 15% av det obetalda beloppet tillämpas automatiskt på obetalda belopp efter en period på 8 dagar från förfallodagen utan föregående anmaning. Den räntesats som används är den som gäller vid leverans av varorna.

4. Egendomsförbehåll
Produkterna förblir vår egendom tills samtliga belopp (produkter och tillbehör inkluderade) har betalats. Att överlämna en betalningsföreläggande för kunden utgör inte en betalning enligt definitionen i denna klausul. Vid obetalda belopp, oavsett förfallodatum, kan anspråk på varorna göras genom att betrakta de obetalda varorna som de som innehas av köparen.

Dessa åtgärder påverkar inte köparens ansvar så snart våra produkter har lämnat våra lokaler. Under perioden med avvaktande betalning (produkter och tillbehör inkluderade) får köparen inte sälja och/eller ändra de varor som köpts från vårt företag.

4a. Automatisk upplösningsklausul
Om köparen fortsätter att inte betala oss de förfallna beloppen kommer försäljningen automatiskt att annulleras om vårt företag anser det nödvändigt, genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Denna klausul kommer att nämnas där utan att förutsätta att vårt företag förlorar rätten att kräva skadestånd från den berörda kunden.

5. Frakt och leveranstider
Leveranstiderna är alltid ungefärliga och binder oss inte till ansvar eller påföljder om de angivna datumen överskrids. Om värdet på en transaktion med en kund överstiger 500 € kommer ett maximalt leveransdatum för produkten att anges.

Överskridande av denna tidsgräns ger konsumenten rätt att avbryta köpet utan att erhålla någon skadestånd kopplat till detta avbrott. Undantagsfall eller så kallade "force majeure"-fall är förbehållna oss och ger oss rätt att tillfälligt avbryta orderleveranser under hela varaktigheten av dessa undantagsfall eller force majeure.

Fraktkostnaderna för varje leverans (via post, speditör eller express) debiteras alltid kunden. Mottagaren bär all risk för varorna under transporten. Vid behov kan mottagaren göra anspråk mot transportören. Eventuella klagomål ska skriftligen skickas till transportören vid leveransen. Det är viktigt att skicka en kopia av klagomålet till oss inom åtta dagar, annars kommer inga reklamationer att accepteras.

6. Ångerrätt. Standard returer och byten.
Artikel L121-20 i konsumentlagen anger att kunden har en laglig ångerfrist på 14 kalenderdagar från mottagningsdagen för att returnera produkten i obruten skick utan att drabbas av några straffavgifter. Kontakta oss via e-post för information om returhanteringen av våra produkter.
Returfraktkostnaderna bärs av köparen oavsett skälet till returen.

Ingen retur av en vara från kunden tolereras utan vårt tidigare samtycke, med undantag för detaljerna som nämns nedan angående fjärrförsäljning.
Vi kommer utan undantag att avvisa alla varor som når oss utan tidigare godkännande.
Vid förfrågan om utbyte bär kunden kostnaderna för ny leverans och ska returnera produkten i nyskick och i originalförpackning.

Returneringen av produkten från kunden måste ske inom åtta dagar efter att returbegäran godkänts. Efter denna period kommer inga utbyten att genomföras.

Artiklarna måste returneras i perfekt nyskick och fullständigt, inklusive tillbehör, förpackade och förpackade som från början, och tillsammans med den ursprungliga köpfakturan. Om dessa villkor uppfylls åtar sig Artline International att återbetala de belopp som kunden betalat och motsvarar totala värdet av de returnerade produkterna, exklusive leveranskostnader, inom sju (7) dagar från mottagningsdatumet för returpaketet.
Endast produkter som returneras i nyskick och fullständiga, i originalförpackning, i perfekt återförsäljningsskick och tillsammans med den ursprungliga köpfakturan kommer att accepteras.
Varje ofullständig, skadad, defekt eller vars originalförpackning har blivit skadad kommer inte att accepteras för retur, byte eller återbetalning.

7. Garanti
I-Extruder-distributörer är garanterade i 2 år.
Denna garanti gäller endast I-Extruder-distributörer. Om en kund upptäcker ett problem med en av våra produkter och returnerar den till oss, förutsätter garantin att den repareras eller ersätts efter att felet har konstaterats i våra verkstäder.

Endast normal användning av produkten gör att garantin kan tillämpas, vilket blir ogiltigt i händelse av skador orsakade av felaktig hantering, våldsamt bruk av enheten eller någon ändring, modifiering eller oauktoriserad reparation.

Inom alla områden och särskilt de som definieras av artikel 1641 och följande i civilrätten begränsas våra garantier endast till ersättning av defekta komponenter eller produkter samt fraktkostnader. Kunden står för kostnaderna för retur av produkten. Vårt företag kan inte hållas skyldigt att betala skadestånd oavsett skäl.

8. Tvister och åtgärder
Alla tvister som rör försäljningen av våra produkter, vare sig det gäller garantikrav eller flera försvarare, ska avgöras av exklusiv behörighet hos handelsdomstolen som har jurisdiktion över vårt huvudkontor.

Även om vi bekräftar vår rätt att använda oss av alla behöriga domstolar, även i ett land utanför Frankrike, tillämpas endast fransk lag i alla fall och oavsett kundens nationalitet eller hemvist.